Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 11, 2019

Toke har sagt til sine venner, at det værste ved at være selvstændig er alle de opkald, han får fra irriterende sælgere. 

Nu får han et opkald fra Folkeskolelærerforenings Månedsblad, "Tavlen", der påstår, at hans autolakeringsfirma har haft en annonce indrykket. Det får Toke helt op i det røde felt.