Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 17, 2019

Når man modtager nogle fliser, skal man huske at betale for dem. Også selvom det er meget lang tid siden. 

God fornøjelse med dagens TelefonJoke.