Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 25, 2019

Leo Pedersen får et opkald fra Major Hillingsø om at han skal i krig, selvom han trak frinummer.