Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 23, 2019

Kan man få nogen til at tro på at TelefonJokes er ren skuespil. 

Find ud af det her.