Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 27, 2019

En lille detalje... dit køkken er giftigt. 

God fornøjelse med dagens TelefonJoke med Palle Bo, der er sponsoreret af Hotels25.dk