Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 25, 2019

Tom er utilfreds med en facadebehandling vores firma har udført for en del år siden. Som ny ejer af firmaet ringer jeg til ham for at få det ud af verden. Dog ikke på den måde, som Tom har tænkt sig.

God fornøjelse med dagens TelefonJoke.