Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 28, 2019

Igen er Det Kriminalpræventive Vejvæsen på spil – og igen er det en fartbøde. Eller rettere mange fartbøder indenfor ganske få dage. I alt er bøderne tæt 27.000 kr. – men måske kan det klares med bestikkelse.